Jak przechowywać AdBlue?

Wybierając zbiornik do magazynowania i dystrybucji AdBlue należy zwrócić uwagę na to, czy jest on skonstruowany specjalnie do NOXy / AdBlue, czy tez jest to uniwersalny zbiornik do przechowywania cieczy, na który nie powinniśmy się raczej decydować.

 

Na rynku działa kilku producentów, którzy oferują bardzo wysokiej jakości zbiorniki do NOXy / AdBlue. Często dystrybutorzy NOXy / AdBlue są równocześnie dystrybutorami  producentów systemów do tankowania i dystrybucji i to oni udzielą nam niezbędnych porad odnośnie wyboru odpowiedniego zbiornika. Podobnie, jak w przypadku cystern do transportu NOXy / AdBlue, tu także materiały, z których zbudowane są zbiorniki, muszą nadawać się do kontaktu z NOXy / AdBlue.
 
Poza tym należy dokonać wyboru parametrów zbiornika. Poza określeniem wielkości zbiornika, która zależy od obecnej i planowanej wielkości zużycia, bardzo istotne jest uwzględnienie warunków atmosferycznych, w jakich stał będzie zbiornik. Inaczej skonstruowane będą zbiorniki stacjonujące w regionach, gdzie mamy bardzo niskie temperatury zimą, a inaczej w regionach, w których występują bardzo wysokie temperatury w okresie letnim. Należy pamiętać o tym, iż przy -11
oC mocznik ulega krystalizacji, a woda demineralizowana, która jest składową NOXy / AdBlue, zamarza. Nieodpowiedni dobór zbiornika może więc w warunkach bardzo niskich temperatur doprowadzić do tego, iż przez okres silnych mrozów nie będzie możliwości tankowania ze zbiornika (po podniesieniu się temperatury powyżej -11 oC produkt powinien powrócić do swojego pierwotnego ciekłego stanu bez uszczerbku na jakości). 

 

Spodziewając się bardzo niskich temperatur, należy zakupić zbiornik odpowiednio izolowany oraz ze specjalnym systemem grzewczym, zapobiegającym wystąpieniu sytuacji opisanej powyżej. Z kolei w krajach, w których występują bardzo wysokie temperatury należy chronić zbiornik przed nadmiernym nagrzaniem, gdyż może to doprowadzić do zbyt mocnego podgrzania roztworu, co w konsekwencji doprowadzi do jego rozkładu i tym samym utraty parametrów jakościowych zgodnych z normą ISO22241. Zalecany dla magazynowania NOXy / AdBlue optymalny przedział temperatur to od -5 oC do + 25 oC, natomiast maksymalne dopuszczalne temperatury przechowywania wynoszą od -11 oC do +30 oC.


Dodatkowym istotnym aspektem procesu decyzyjnego zakupu zbiornika do AdBlue w przypadku firm prowadzących sprzedaż AdBlue (np. stacje benzynowe) jest konieczność posiadania certyfikatu legalizacji  aparatury wydającej produkt z takiego zbiornika, co upoważnia do prowadzenia legalnej sprzedaży płynu odbiorcom końcowym. Rozładunek produktu z cysterny dystrybucyjnej do zbiornika odbywa się za pomocą tzw. sucho-złącza o średnicy 2 cali, co gwarantuje w 100% zamknięty obieg cieczy i wyklucza kontaminację produktu w chwili jego przelewania do zbiornika. Właściciel zbiornika nie powinien pod żadnym pozorem ingerować we wnętrze zbiornika, w którym znajduje się produkt. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany w tym zakresie personel.


W celu zapewnienia identyfikowalności produktu, co jest konieczne w przypadku reklamacji  jego jakości, zaleca się zaopatrywanie w produkt u jednego dostawcy, którego odbiorca może wybierać np. co kwartał. Nie powinno się mieszać w jednym zbiorniku AdBlue od różnych dostawców i producentów, gdyż komplikuje to tryb postępowania w razie reklamacji właściwości produktu (powstaje pytanie, który z dostawców dostarczył produkt z możliwa wadą). Przy każdej dostawie można pobrać próbkę produktu i dla niej również należy przestrzegać wytycznych w zakresie przechowywania AdBlue.

Zamów
teraz
»

Zestawy do tankowania

wszystkie »