Jak działa technologia SCR?

SCR = Selektywna Redukcja Katalityczna

 

Roztwór mocznika wtryskiwany jest automatycznie do przewodu spalinowego. Jego zużycie wynosi ok. 5% wielkości zużycia oleju napędowego. W temperaturze ok. 200oC zawierający azot mocznik przetwarzany jest w ułamkach sekund w amoniak (NH3), co w wyniku reakcji chemicznej w katalizatorze SCR prowadzi do wyodrębnienia się N2 oraz wody (wzór chemiczny: 8 NH3 + 6 NO2 -> 7 N2 + 12 H2O).


Ponieważ nie dochodzi do recyrkulacji spalin, która przy wykorzystaniu chłodzenia jest alternatywną metodą redukcji NOx  procesie spalania, zużycie oleju napędowego (Diesla) spada aż do 8%. Dzięki wykorzystaniu technologii SCR silnik może być znów eksploatowany w optimum termodynamicznym. Możliwe dzięki temu polepszenie spalania prowadzi dodatkowo do redukcji cząsteczek stałych.

Zamów
teraz
»

Zestawy do tankowania

wszystkie »